Ýörite tehniki gullugy

“GOLDHOFER AST-1X 490” kysymly aerodromyň tirkeg çekijisi  -600 t çenli bolan, : А 300, 310, 330, 340, 350, 380-800,                           В 767, 777, 787, 747-100/200/300/400/8 görnüşli HG-leri tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen.

“GOLDHOFER AST-2 R210” kysymly aerodromyň tirkeg çekijisi öňki söýeginden (şassisinden)
В 727, 737\200-800,В757,767,777,787, А300,310,318,319,320,321,330,340 görnüşli HG-leri tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen.
Çekiji güýji – 400 t.

MAN şassiniň esasynda “DOLL CATERING” howa gämisiniň (HG) aşhanasyna hyzmat etmek üçin awtoulag.
Kuzowyň iň ýokary götermesi – 6.000 mm
Hyzmat edişiň iň pes nokady – 1.400 mm
Kuzowyň ýük göterijiligi – 4.000 kg
Awtoulag HG-leriň ähli görnüşlerine hyzmat etmek üçin niýetlenen.

Operator üçin göterme platformaly MAN şassiniň esasynda “MALLAGHAN” TSU 3000W awtoulag HG-leriň sanuzellerine hyzmat etmek üçin niýetlenen.
Suwly çanyň sygymy – 1000 l
Akdyrylýan çanyň sygymy - 2000 l

Operator üçin göterme platformaly MAN şassiniň esasynda “MALLAGHAN” WSU 3000W awtoulag HG-leri (aşhanany) agyz suwy bilen hyzmatlary etmek üçin niýetlenen.
Suwly çanyň sygymy – 2500 l
Galyndylary üçin çanyň sygymy – 500 l

AIRCRAFT TOW TRACTOR TMX 400-300 aerodromyň tirkeg çekijisi ýöretme gurluşyň kömegi bilen HG-leri tirkege alyp çekmek üçin niýetlenen. Tirkeg çekiji KRAB ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.
Tirkegiň çekiji güýji –  100 t çenli.

MAN şassisinde sygymy 20000 l bolan  KUNZ REFUELLER aerodromyň ýangyç guýujysy.                                                             
Awtoulagyň öndürijiligi – 2600 l/m.
Awtoulag HG-lere we dikuçarlara ýangyç guýmak üçin niýetlenen, diametri 63 mm, gollarynyň (rukaw) her biriniň uzynlygy 30 m-den bolan iki gol (rukaw) oturdylan.

Sygymy 45000 l bolan KUNZ REFUELLER ýangyç guýujysy.
Ýangyç guýujysynyň öndürijiligi  - 3000 l\m.
Diametri 63 mm, gollarynyň (rukaw) her biriniň uzynlygy 30 m-den bolan iki gol (rukaw) oturdylan.