HHE we ÝGG

Heläkçilikde-halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugy (HHE we ÝGG)

Heläkçilikde-halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugy (HHE we ÝGG) aerodromda hem-de Aşgabat Halkara howa menziliniň jogapkärçiliginiň çäginde gözleg we  heläkçilikden halas etmek işlerini  guraýar.

Aerodromda iki sany uçuş-gonuş zolagy (UGZ)  bar we olarda howa gämileriniň (HG) uçuşlarynyň we gonuşlarynyň gije-gündizlik gözegçiligi alnyp barylýar.  Gözegçilik diňleri ähli zerur aragatnaşyk we gözegçilik serişdeleri bilen doly üpjün edilendir. Heläkçilikde-halas ediş we ýangyn bilen göreşmek gullugy (HHE we ÝGG) aerodromyň çäginde we Aşgabat Halkara howa menziliniň jogapkärçiligine degişli ýerlerde  ähli gözleg we heläkçilikden halas ediş işlerini üpjün edýär.

Habarlaşmak üçin: specialtransport@ashgabatairport.gov.tm 

MAN Ziegler Trap – 8000 4х4 – kysymly 1 sany ýöriteleşdirilen halas ediş awtoulagy  ýangyndan halas edijileri Howa gämisiniň içine aralaşmaga hem-de Howa gämisiniň içinden  ýolagçylary daşyna çykarmaga niýetlenendir. Bu ýörite ulagyň iň ýokary galýan beýikligi 8 metrdir.