Howa menziliň hyzmatlary

Muzeý

Howa menziliň Awiasiýa muzeýine hoş geldiňiz! Aşgabat Halkara howa menziliniň Awiasiýa muzeýinde Siz ýeke-täk arhiw resminamalaryny,  surat maglumatlaryny, taryhy albomlary, şeýle hem howa menziline gatnawlary ýerine ýetiren uçarlaryň modellerini; howa menziliň döreýşiniň, ösüşiniň we häzirki zaman üstünlikleriniň döwürlerini görüp bilersiňiz.

Muzeý
Muzeý