Howa menziliň hyzmatlary

Saglyk hyzmatlary

Aşgabat Halkara howa menzilinde 3 sany saglyk hyzmatlarynyň otaglary ( 2-si halkara we 1-i ýerli terminallarynda) gije-gündiz işleýär. Olar howa menziliniň işgärlerine, şeýle-de ýolagçylaryna we myhmanlaryna ilkinji saglyk kömegini bermek üçin ähli zerur enjamlary, gurallary we derman serişdeleri bilen doly üpjün edilendir. Näsagy şäheriň saglyk merkezlerine zerur ýerleşdirmek ýagdaýynda özüniň tiz kömek ulagy bardyr. Howa menziliniň saglyk merkeziniň işgärleri, şeýle-de degişli gulluklaryň işgärleri zerur okuwlaryny geçdiler we adatdan daşary ýagdaýlaryna taýýardyrlar.

Habarlaşmak üçin:

Telefon: +993 12 378631
Faks: +993 12 232042

E-mail: asb.airport.medical@online.tm