Hyzmat ediş nyrhnamalary

Aşgabat Halkara howa menzili hyzmatdaşlary mübärekleýär we olara şu aşakdaky hyzmatlary teklip edýär:

Аwiakompaniýalarа:

Ýük daşaýjylara:

  • Uzak gelejekdäki ygtybarly özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary
  • Tehniki gonuşlary –duralgalary ýerine ýetirmegiň özboluşly mümkinçilikleri
  • Awia ýangyçlaryny guýmagyň pes nyrhlary
  • Ýükleriň ýerüsti hyzmatlarynyň, ammarda saklamak hyzmatlarynyň tutuş toplumy
 

Aşakda biziň hyzmatlarymyzyň  nyrhlary bilen tanşyp bilersiňiz.

  • Bort iýmiti hyzmatlary üçin nyrhnamalar
  • Tehniki gonuş wagtynda howa gämileriniň hyzmaty boýunça nyrhnamalar
  • Iň pes ýerüsti hyzmat etmek boýunça nyrhnamalar
  • Daşky we içki arassalaýyş hyzmatlary üçin nyrhnamalar
  • Goşmaça hyzmatlar üçin nyrhnamalar
  • Halkara Howa menzilindäki howa menzil ýygymlarynyň nyrhnamalary