Hyzmat ediş nyrhnamalary

Aşgabat Halkara howa menzili hyzmatdaşlary mübärekleýär we olara şu aşakdaky hyzmatlary teklip edýär: 

Аwiakompaniýalarа:

Uzak gelejekdäki ygtybarly özara hyzmatdaşlyk gatnaşyklary
Tehniki gonuşlary –duralgalary ýerine ýetirmegiň özboluşly mümkinçilikleri

Ýük daşaýjylara:

Ýükleriň ýerüsti hyzmatlarynyň, ammarda saklamak hyzmatlarynyň tutuş toplumy

Aşakda biziň hyzmatlarymyzyň  nyrhlary bilen tanşyp bilersiňiz.

  • Bort iýmiti hyzmatlary üçin nyrhnamalar
  • Tehniki gonuş wagtynda howa gämileriniň hyzmaty boýunça nyrhnamalar
  • Halkara Howa menzilindäki howa menzil ýygymlarynyň nurhnamalary
  • Iň pes ýerüsti hyzmat etmek boýunça nyrhnamalar
  • Daşky we içki arassalaýyş hyzmatlary üçin nyrhnamalar
  • Goşmaça hyzmatlar üçin nyrhnamalar