Awiakompaniýalar üçin

Awiakompaniýalaryñ dykgatyna!

Aşgabat halkara howa menzili, rejeden daşary tranzit uçuşlar üçin ýeñilleşdirilen tertibiniñ girizilýändigini habar berýär. Türkmenistanyñ raýat aerodromlarynda gonmaýan gatnawlaryñ ýerine ýetirilmezinden öñ 12 sagatdan gijä galman Forma 1 boýunça arza berilmelidir. Türkmenistanyñ raýat aerodromlarynda gonýan gatnawlaryñ gonmagyndan öñ 24 sagatdan gijä galman Forma 2 boýunça arza berilmelidir.Aşgabat Halkara howa menzili geografiki taýdan amatly ýerleşýär  we onuň köp ugurlara gatnaýan ulgamy bar, şonuň üçin hem köp sanly ýolagçylary gatnatmaga we köp mukdardaky ýükleri daşamaga hyzmat edýär.  

12R -30L uçuş-gonuş zolaklary 2015-nji ýylda ulanmaga berildi, oňa sementbeton örtügi düşelen, uzynlygy 3800 metr, giňligi 60 metr. Gonmagyň magnit kurslary 115 we 295. Kurslaryň ikisiniň hem IWPP ICAO-nyň II kategoriýaly howa gämileriniň gonmagyny üpjün edýär. Radiotehniki we yşyk-habar beriş enjamlarynyň, UWD serişdeleriniň, zolaklaryň abzallaşdyrylyşynyň mümkinçilikleri çylşyrymly howa şertlerinde-de howa gämileriniň ygtybarly gondurylmagyny üpjün edýär.

12L -30R uçuş-gonuş zolaklary 2017-nji ýylda ulanmaga berildi, oňa sementbeton örtügi düşelen, uzynlygy 3800 metr, giňligi 45 metr. Gonmagyň magnit kurslary 115 we 295. Kurslaryň ikisiniň hem IWPP ICAO-nyň II kategoriýaly howa gämileriniň gonmagyny üpjün edýär. Radiotehniki we yşyk-habar beriş enjamlarynyň, UWD serişdeleriniň, zolaklaryň abzallaşdyrylyşynyň mümkinçilikleri çylşyrymly howa şertlerinde-de howa gämileriniň ygtybarly gondurylmagyny üpjün edýär.