Aşgabat
Halkara Howa Menzili

HOWA MENZILINIŇ HYZMATLARY

Aşgabat Halkara howa menzili bu döwrebap, elýeterli, oňaýly menzildir

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan ýer

El goşlary saklanýan kamera Aşgabat Halkara howa...

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy

Çagalar üçin oýunlaryň meýdançasy ýolagçylaryň pasport gözegçiliginden...

Tranzit zolagyndaky «Laçyn» myhmanhanasy

Tranzit zolagyndaky «Laçyn» myhmanhanasy

Dynç almaga boş wagtlary bolan ekipažlar hem-de...

Awtoulaglar üçin duralga

Awtoulaglar üçin duralga

Aşgabat Halkara hоwa menziline awtoulagly barmak has...

Saglyk hyzmatlary

Saglyk hyzmatlary

Aşgabadyň halkara howa menzilinde keselleriň öňüni almak...

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar we kаfeler

Dükanlar
Aşgabat Halkara howa menzilinde söwda etmek...

CIP-zaly

CIP-zaly

CIP- zaly öz wagtyna, daş töwerigine we...

Biz Barada

Ashgabat-airport-about-slider-images

Täzelikler

Paýtagtymyzdaky Söwda-senagat edarasynda geçirlen “Halkara...

08.05.2023

“Türkmenistanda 2022 — 2025-nji ýyllarda ulag...

Doly...

Özara baglanyşyk hem-de ösüş -...

30.04.2023

Bu maslahatyň maksady pandemiýadan soňky dikeldiş döwründe halkara ulag pudagynda emele gelen täze...

Doly...

Urumçy-Aşgabat uçuşy Hytaýyň MA ýurtlary...

26.04.2023

25-nji aprelde agşam amala aşyrylan Urumçy bilen Aşgabadyň arasyndaky uçuş  Hytaý bilen Merkezi...

Doly...

Türkmenhowaýollary Aşgabat–Inçhon–Aşgabat ugry boýunça göni...

26.04.2023

Şu gün, 26-njy aprelde Aşgabat–Inçhon–Aşgabat ugry boýunça üstünlikli amala aşyran «A330-200» kysymly ýük...

Doly...

Ilon Maskyň SpaceX we Jek...

17.04.2023

Wekiliýetleriň ägirt köp sany, olaryň arasynda Ilon Maskyň SpaceX-y we Jek Manyň Alibaba-sy...

Doly...

Russiýanyň gubernatory Türkmenbaşy bilen Astrahanyň...

06.04.2023

Astrahan oblastynyň gurbernatory Igor Babuşkin Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşugynyň dowamynda Astrahan bilen...

Doly...
0
Kw kilometr
0
muşderi sagatda
0
ugurlar
0
ýylda geçirilýan ýük